Al meer dan 40 jaar zijn leden van Gymnastiek Vereniging Texel op de laatste dag van het jaar in de weer om de lekkerste oliebollen te bakken.

Zo ook in 2020. De kar waar in gebakken wordt staat evenals vorig jaar bij de ingang van de JUMBO in Den Burg.

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd een initiatief genomen om voor de club een extra financiële buffer aan te leggen voor het geval het wel eens wat minder zou gaan. Een vijftal dames gingen aan de slag met de voorbereiding. Misschien is is er wel wat geld te verdienen met de verkoop van oliebollen tijdens de folkloremarkt op de Groeneplaats. Zo gezegd, zo gedaan. Er werd geïnformeerd naar de samenstelling van het beslag en de bakkerij van Han Dros had een recept. Men kon gebruik maken van het leegstaande gebouwtje op de Vismarkt. Eigen vervaardigde bakken met branders er onder en natuurlijk het puike beslag van Han Dros stonden garant voor super lekkere oliebollen. Daar kwam nog bij dat de dames, naarmate de verkoop vorderde steeds enthousiaster werden, zodat het idee opborrelde dat ze ook wel met oudjaar konden bakken. op verschillende locaties werden de oliebollen gebakken. De verkoop liep zo goed dat men nauwelijks voor kon blijven met bakken en er werd besloten om ‘s nacht al om 03.00 uur te starten om zodoende een flinke voorraad op te kunnen bouwen en de inmiddels grote aantallen bestellingen klaar te zetten.

De samenstelling van de bakploeg is in de loop van de jaren wel gewijzigd, maar het enthousiasme is nog steeds hetzelfde.